Thẻ: CO2

Mẹo giảm lượng CO2 trong văn phòng

Đối với nhiều công ty, việc giảm phát thải CO2 mang lại lợi ích cốt lõi, giúp giảm chi phí vận hành và tăng năng suất lao động của nhân viên. Một nghiên cứu gần đây cho thấy thế hệ thiên niên kỷ (Millennials) đặc biệt coi trọng chất lượng không khí và môi trường […]
Read More