Thẻ: máy lọc không khí

  • Home
  • Tag: máy lọc không khí

Tại sao chất lượng không khí văn phòng là mối quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia ?

Không phải ngẫu nhiên mà các doanh nghiệp lớn như Pepsi, McDonald’s,… lại cần lắp đặt máy lọc không khí để cải thiện sức khỏe cho nhân viên của mình. Ngoài những vấn đề về sức khỏe, các tập đoàn đa quốc sẽ gặp rất nhiều rủi ro khác nếu chất lượng không khí ở […]
Read More