Thẻ: Bụi mịn

  • Home
  • Tag: Bụi mịn

Cách để đo lường bụi mịn PM2.5

Khói bụi là nguyên nhân chính dẫn đến gần 7 triệu người tử vong sớm trong những năm vừa qua. Khói bụi, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 xuất hiện rất phổ biến, mắc dù nhỏ nhưng lại cô cùng độc hại, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường và kiểm soát chúng. Vậy […]
Read More