Danh mục: Chuyên sâu

Radon, phóng xạ và biến đổi gen

Sau hút thuốc lá, phơi nhiễm radon là nguyên nhân thứ hai và là nguy cơ chính của ung thư phổi ở những người không bao giờ hút thuốc. Tiếp xúc với radon có thể dẫn đến thay đổi di truyền và biểu sinh trong hệ gen khối u ảnh hưởng đến các gen. Vậy […]
Read More